२०७८ असार १०, बिहीबार

img-responsive

१२:४७:०२

 
विकेन्द्रीकरणको परिभाषा उल्लेख गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपण बिच फरक छुट्याउनुहोस । विकेन्द्रीकरणको परिभाषा उल्लेख गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपण बिच फरक छुट्याउनुहोस । २०७८ वैशाख २२, बुधबार,१०:५०:AM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा १) नेपालमा कोभि २०७७ चैत १४, शनिबार,१२:५३:PM  
नेपालमा संकटकालीन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था १. विषय प्रवेश राष्ट्रमा आईपर्ने संकटको सामना गर्न संविधान अनुसार प्रदान गरिएको २०७७ चैत ५, बिहीबार,०५:३५:PM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा २०७७ फागुन २९, शनिबार,०९:०४:AM  
एकात्मक र संघात्मक सरकारका गुण तथा दोषहरु बारे उल्लेख गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण ) एकात्मक र संघात्मक सरकारका गुण तथा दोषहरु बारे उल्लेख गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण २०७७ फागुन २२, शनिबार,१०:२१:AM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा २०७७ फागुन १५, शनिबार,१०:०४:AM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा २०७७ फागुन ८, शनिबार,१०:५१:AM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा  २०७७ फागुन १, शनिबार,०९:३५:AM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा  २०७७ माघ २४, शनिबार,११:५०:AM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा  २०७७ माघ १७, शनिबार,०२:४६:PM  
© 2021 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Site By: Nectar Digit