२०७८ असार ५, शनिबार

img-responsive

०३:०५:०८

 
के छ त नेपालको वर्तमान संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था ? नेपालको वर्तमान संविधानको भाग २ को धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई २०७८ जेठ १४, शुक्रबार,०८:३५:AM  
विकेन्द्रीकरणको परिभाषा उल्लेख गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपण बिच फरक छुट्याउनुहोस । विकेन्द्रीकरणको परिभाषा उल्लेख गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपण बिच फरक छुट्याउनुहोस । २०७८ वैशाख २२, बुधबार,१०:५०:AM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा १) नेपालमा कोभि २०७७ चैत १४, शनिबार,१२:५३:PM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा २०७७ फागुन २९, शनिबार,०९:०४:AM  
एकात्मक र संघात्मक सरकारका गुण तथा दोषहरु बारे उल्लेख गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण ) एकात्मक र संघात्मक सरकारका गुण तथा दोषहरु बारे उल्लेख गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण २०७७ फागुन २२, शनिबार,१०:२१:AM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा २०७७ फागुन १५, शनिबार,१०:०४:AM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा  २०७७ फागुन १, शनिबार,०९:३५:AM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा  २०७७ माघ २४, शनिबार,११:५०:AM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा  २०७७ माघ १७, शनिबार,०२:४६:PM  
लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला: सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरुमा: सामान्य ज्ञान /बस्तुगत लोकसेवा तयारी विशेष शृंखला : पढ्न नछुटाउनुहोला, हामी तपाइको साथमा  २०७७ माघ १०, शनिबार,०९:३३:PM  
© 2021 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Site By: Nectar Digit